Docente FP – Maestro/a de taller CNC en Vitoria-Gasteiz

EGIBIDE

Descripción del empleo

Deskribapena:

19-20 ikasturtean egon daitezkeen langile beharrei erantzuna emateko irekitzen da prozesu hau

Descripción oferta:

En previsión de posibles necesidades a cubrir en el próximo curso 19-20 en esta especialidad

Beharrezkoak diren ikasketak

o Goi edota Erdi mailako LHko graduak edo baliokideak diren ikasketak.

Zera baloratuko da:

o Irakasle izateko Unibertsitate Diploma edo baliokidea (legeak baliozkotutako lan esperientzia) Lanbide Heziketako ikasketak duten pertsonentzat.

o Aipatutako edozein arloetan espezializazio edota ziurtapen ikastaroak

Estudios requeridos:

o Grado medio y/o superior de Formación Profesional (o Formaciones Profesionales oficiales previas) en las especialidades mencionadas:

Se valorará disponer de:

o Diploma de Formación de Profesorado o equivalentes (Habilitación por experiencia previa prevista en la ley) para personas con Grados de Formación profesional

o Curso de especialización y/o certificación en cualquiera de las especialidades

Hizkuntzak Hauek baloratuko dira:

o Euskara C1/HABE

o Ingelesa C1/B2

o Beste batzuk

Idiomas: Se valorará

o Euskera C1/HABE

o Ingles C1/B2

o Otros

Lan esperientzia Zera baloratuko da

o Eskarmentu teknikoa:

EZAGUTZA PRAKTIKOAK IZATEA EZINBESTEKOA DA , trebetasun hau tailerrean egingo den proba tekniko baten bitartez baloratuko da

o Hezkuntza arloan edota taldeen dinamizazioan eskarmentua:

• Hezkuntza arloan edo enplegurako formakuntzan eskarmentua: araututako zein ez araututako irakaskuntza.

• Formakuntzako beste arlo informaletan edota nerabeekin egindako ekintzen dinamizazioan esperientzia (boluntariotzak, kirol ekintzak…)

Experiencia Se valorará

o Experiencia técnica:

IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS , se valorará las destrezas en una prueba técnica especializada de taller

o Experiencia educativa y/o dinamización de grupos:

• Experiencia en el ámbito educativo o formación para el empleo. Formación reglada o no reglada.

• Experiencia en ámbitos informales de formación y/o dinamización de actividades con adolescentes (voluntariado, actividades deportivas…)

Hautagaiaren balioespena

Hautagaiak baloratzen direnean hauxe hartuko da kontuan:

· Eguneko lanaren antolakuntza eta kudeaketa.

· Erabakiak hartzeko gaitasuna.

· Talde lana.

· Asertibitatea eta arduratsua izatea.

· Lana egiteko gaitasuna.

Valoración del candidato

En la valoración de las candidaturas se tendrá en cuenta:

· Organización y gestión del trabajo diario

· Toma de decisiones en el ámbito de su competencia.

· Trabajo en equipo.

· Asertividad y responsabilidad.

· Capacidad de trabajo.

Ardurak: · Eman beharreko irakasgaien programazioan eta irakaskuntzan parte hartzea.

· Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ebaluatzea.

· Ikasleen tutoretza eramatea. Egokitu zaion taldearen ikaskuntza zuzendu eta orientatu beharko du. Era berean, familiekin batera, taldearen hezkuntza prozesuan lagunduko du.

· Ikasleen orientazioa (hezkuntza orientazioa, akademikoa eta profesionala), beharrezkoa denean arlo honetara dedikatzen diren beste departamentu edo zerbitzuekin harremanetan egotea

· Ikaslearen garapen intelektualean, afektiboan, psikomotorrean, sozialean eta moralean laguntzea.

· Ikastetxean egon daitezkeen ekintzetan parte hartzea.

· Hezkuntza administrazioaren edo ikastetxearen ebaluazio planetan parte hartzea.

· Dagokion irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetako ikerketa, esperimentazioa eta etengabeko hobekuntza.

Responsabilidades · Participar en la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.

· La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

· La tutoría de los alumnos, si se le asigna un grupo como tutor, llevará a cabo la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

· La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

· La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

· La participación en la actividad general del centro.

· La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.

· La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

Kontratuaren baldintzak:

· Kontratu mota : Urte baterako kontratua. 2020/2021 ikasturtea (2020/09tik 2021/09ra)

· Hasiera data: 2020ko iraila

· Soldata:  hitzarmenaren araberakoa

· Lanaldia:  hautagaitzaren baldintzen araberakoa

Condiciones de contratación:

· Modalidad de contratación : Contrato anual. Curso lectivo 2020/2021(De 09/2020 a 09/2021)

· Fecha incorporación : Septiembre 2020

· Salario : Según Convenio

· Jornada : en función de las características de la candidatura

Información extra

Status
Activa
Estudios requeridos
Otros
Localización
Vitoria-Gasteiz
Horas a la semana
8 - 40
Tipo de contrato
Tiempo completo
Publicado el
17-04-2021
Tipo de trabajo
Marketing / Publicidad
Carnet de conducir
No
Vehículo
No
Carta de motivación
No
Idiomas
Español

Vitoria-Gasteiz | Trabajo de marketing | Tiempo completo | Otros

Solicita ya

Compartir esta oferta